Znovuobnovení činnosti Domečku

Vážení rodiče, milé děti a všichni příznivci Domečku,

Máme pro Vás dobré zprávy! Na základě rozhodnutí vlády ČR opět můžeme zahájit provoz SVČ a pravidelných zájmových útvarů, i když v trochu omezeném režimu.

V pondělí 11.5.2020 obnoví svou činnost pravidelné zájmové útvary pro již zapsané účastníky, tzn. že na kroužek může přijít pouze ten, který má řádně vyplněnou přihlášku a zaplacený poplatek za zájmový útvar. Nebude tedy možné, přijít na kroužek na zkoušku, popř. se nově na kroužek přihlásit.

Tento školní rok už nebudou ve své činnosti pokračovat kroužky probíhající na základních školách ZŠ Kadaňská, ZŠ Hornická a ZŠ v Jirkově.

Dále v Domečku nebudou probíhat spontánní akce, příležitostné i pravidelné aktivity, na které jste byli zvyklí chodit volně – tedy bez přihlášky. Jedná se zejména o následující akce:

 • Zumba fit
 • Cvičínek R+D
 • Cvičení pro ženy
 • Autodráha
 • Dopolední keramika
 • Keramika pro veřejnost

Proto, aby mohly probíhat kroužky jsme všichni nuceni dodržovat zvýšená hygienická opatření, která najdete v dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který naleznete v příloze (popř. je volně dostupný na webu www.msmt.cz)

Zde přinášíme pouze ty nejdůležitější informace:

 • Vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
 • Kroužku se může zúčastnit maximálně 15 osob.
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.
 • Na sportovní kroužku nebudou k dispozici šatny. Děti budou muset přijít do Domečku již převlečené, přezují si jen boty.
 • Na kroužky musí účastníci přicházet nejdříve pět minut před začátkem kroužku, nebude možné čekat ve vestibulu, ale před Domečkem, kde si je vyzvedne vyučující. A po kroužku bude muset ihned opustit Domeček, aby nedocházelo k hromadění osob.
 • Při prvním vstupu do SVČ předkládá účastník čestné prohlášení, které naleznete v příloze. Prohlášení u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem.
 • Pokud zákonný zástupce účastníka tyto dokumenty nepodepíše, nebude osobní účast v SVČ umožněna.
 • Pokud se nic nezmění pojedou kroužky až do 28.6.2020.

Pevně věříme, že se požadovaným podmínkám hravě přizpůsobíme a zbytek školního roku si společně pořádně užijeme. Děkujeme Vám za přízeň, kterou nám věnujete a v pondělí se na Vás moc těšíme.

Váš Domeček

Obsazenost letních táborů

LT Zásada – obsazeno, bereme pouze náhradníky

Farma – obsazeno

Dobrodružný týden – obsazeno

Týden plný výletů – obsazeno

4teens – obsazeno

Výlety a výšlapy – volno

Kreativní týden – obsazeno, bereme pouze náhradníky

CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ

CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ

Vyhlášení Chomutovského Kalamáře se přesouvá na září. O přesném termínu vás budeme včas informovat.