Znovuobnovení činnosti Domečku

Vážení rodiče a příznivci Domečku,

od pondělí 7.12.2020 máme zase povoleno otevřít Domeček. Jak je to v této době již obvyklé, je to spojeno s několika významnými ale. Kroužky budou probíhat do úterý 22.12. s těmito omezeními:

  • Kroužky budou probíhat v max. počtu 10 účastníků. V případech, že je na kroužek přihlášeno více jak 10 účastníků, dostanou přednost ti, kteří mají kroužek již zaplacený. Pokud se to týká vašeho kroužku, budete o tom předem informováni vedoucím ZÚ.
  • Všechny kroužky uvnitř Domečku budou probíhat v rouškách. Nové informace z MŠMT: v rámci vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (sportovní ZÚ, zpěv, hra na dechové nástroje) nemusí žáci nosit roušky. Nošení či nenošení roušky při výše zmíněných kroužcích tedy záleží na rozhodnutí vedoucího ZÚ.
  • Pobyt třetích osob v Domečku musíme omezit na nezbytně nutnou dobu, proto nebudou moci rodiče čekat na své děti v recepci Domečku, ale děti si vyučující převezmou na recepci a zase je na recepci přivedou.

Pro ty, kteří již zaplatili školné na letošní školní rok, máme připravený formulář na vrácení části školného za dva měsíce, kdy byl Domeček zavřený. Vyplněný formulář je nutné odevzdat do Domečku nejpozději do pátku 18.12.2020. Formulář je k dispozici na recepci Domečku nebo na našich webových stránkách: www.domecek-chomutov.cz Peníze budou vráceny jen převodem na vámi určený účet.

 

Radoslav Malarik, ředitel SVČ Domeček Chomutov

Individuální konzultace

Vážení rodiče a příznivci Domečku,

od 25.11.2020 máme povolené individuální konzultace. To znamená: jeden žák na jednoho vyučujícího. Pro Vás z toho vyplývá, že pokud budete chtít této možnosti využít, musíte si tuto konzultaci domluvit s vyučujícím Vašeho kroužku. Konzultace bude trvat max. půl hodiny na jednoho žáka, aby tuto možnost mělo co nejvíce zájemců.

Kontakty na jednotlivé vyučující naleznete zde: http://www.domecek-chomutov.cz/o-nas/. V případě externích vyučujících bohužel tato možnost není.

Individuální konzultace skončí, jakmile bude možná skupinová prezenční výuka.

Od středy 25.11.2020 Domeček opět otevřen od 8,00 do 19,00hod.

 

Radoslav Malarik

Nařízení Vlády ČR

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14.10.2020 do 20.11.2020 včetně se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že         kroužky neprobíhají minimálně do 20.11.2020. Od pátku 23.10. 2020 je Domeček pro veřejnost zcela uzavřen.

PIDI LIDI KLUB

PIDILIDI KLUB

Milé maminky,

Dle vládního nařízení mohou kroužky v Domečku od 7.12.2020 probíhat pouze v počtu 10ti osob (děti do 3 let se do počtu nezapočítávají) a v rouškách.

Díky výše zmíněnému je nutné, abyste si místo na PIDILIDIKLUB rezervovali předem na recepci Domečku, tel: 474 628 535. Rezervace je možná maximálně jeden pracovní den předem.

Také Vás žádáme, abyste v případě, že nebudete moci přijít, Vaši rezervaci zrušili a místo přenechali náhradníkům.

Omlouváme se za komplikace, ale doufáme, že společně vše zvládneme a v co nejbližší době najedeme na klasický režim.

Přejeme Vám poklidný předvánoční čas a děkujeme za Vaši přízeň.

Váš Domeček

Technický klub

tk-banner