Představujeme Technický klub

Představujeme Technický klub

Představujeme Technický klub

17.09.2021

Technický klub je struktura, která vznikla v důsledku projektu Ústeckého kraje IKAP B, který zafinancoval rozvoj technických zájmových aktivit v Chomutově.

Aktivita probíhá již rok a plánovaná je výhledově ještě minimálně na dva roky (i když její dosavadní úspěšnost vede k názoru tuto aktivitu prodloužit na delší časové období).

Hlavní aktivitou klubu je provozování zájmových útvarů ve dvou základních oblastech činností, kterým se věnujeme - Robotice a logické gramotnosti.

V současné době prrovozujeme tyto zájmové útvary.

Malý technik - úterý 15-16,00
Robohrátky - středa 14-15,00
Šachy - středa 16,30-17,30 
Deskohrátky - čtvrtek 15-16,00
Logohrátky - pátek 14-15,00

Robohrátky a Logohrátky jsou určeny zejména pro předškoláky od 5 do 6 let. Obsahem činnosti těchto krouků je seznamování dětí se světem techniky a robotiky s pomocí programovatelných robůtků a stavebnic.Ostatní kroužky jsou určené pro děti od 1. třídy.
Všechny kroužky pracují v areálu SVČ Domeček Chomutov a jsou zcela zdarma.

Logická gramotnost 1 - mladší žáci - středa 13,30-15,30
Logická gramotnost 2 - starší žáci - čtvrtek 15-17,00
Robotika 1 - mladší žáci - středa 15-17,00
Robotika 2 - starší žáci - čtvrtek 15-17,00

Tyto čtyři kroužky pracují v areálu ZŠ Písečná. Robotické kroužky se zabývají výukou algoritmizace a základů eletroniky (programování robůtků a práce s elektronickými stavebnicemi). Kroužky logické gramotnosti pracují s deskovými hrami založenými na logice.

Robotika pro středoškoláky - pátek 16-18,00

Tento kroužek pracuje v areálu SVČ Domeček Chomutov. Jedná se o klub pro středoškoláky, kde je možné si vyzkoušet práci s různými platformami (Foxee - továrna na stole), vytváření vlastních elektronických sestav s arduinem, 3d tisk a další. 

Kromě kroužků nabízíme také ve stejném programu výuku pro školy, zde je vhodné, pokud by měla nějaká škola zájem se přímo domluvit (Ondřej Merta - 724064722). Další aktivitou jsou otevřené dílny, které realizujeme každý měsíc dvakrát po čtyřech hodinách v sobotních termínech, které pravidelně oznamujeme mimo jiné i zde na webu v sekci Akce.

 

Zpět