Olympiády a soutěže 2020/2021

Ve školní roce 2020/2021 probíhají soutěže a olympiády distančně.

Regionální dějiny

Středoškolská odborná činnost

Zeměpisná olympiáda

Okresní kolo ZO bude probíhat online formou přes IS MUNI (informační systém Masarykovy univerzity) v termínu  17. 2. 2021

Chemická olympiáda

Informace k olympiádě a přihlašování soutěžících najdete na webu CHO : https://olympiada.vscht.cz/cs/.

Přihlašování studentů: 5.2. – 18.3. 2021

Okresní kolo dne 29.3. 2021 proběhne online.

 

Pythagoriáda

Biologická olympiáda

Okresní kola kategorií C a D ve školním roce 2020/21 NEBUDOU.

Soutěž v programování

Okresní kolo se konat nebude.

Chomutovský skřivánek