Informace a dokumenty

Povinně zveřejňované informace a dokumenty

Schválený rozpočet pro rok 2019

Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4140, 43003 Chomutov, dále jen SVČ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (vedení dokumentace SVČ). Na SVČ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 5axqmue, emailem na adrese reditel@ddmcv.cz nebo poštou na adrese SVČ Domeček Chomutov, příspěvková organizace, ulice Jiráskova 4140, 43003 Chomutov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na SVČ obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na SVČ obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro  SVČ Domeček Chomutov je Bc. Radoslav Malarik , tel. č. 731610570, email: reditel@domecek-chomutov.cz.