Informace a dokumenty

Povinně zveřejňované informace a dokumenty

Schválený rozpočet pro rok 2020

 

Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4140, 43003 Chomutov, dále jen SVČ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (vedení dokumentace SVČ). Na SVČ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 5axqmue, emailem na adrese reditel@ddmcv.cz nebo poštou na adrese SVČ Domeček Chomutov, příspěvková organizace, ulice Jiráskova 4140, 43003 Chomutov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na SVČ obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na SVČ obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro  SVČ Domeček Chomutov je Mgr. David Kuhn, tel. č. 601063651, email: dpo@chomutov-mesto.cz.

Pro to, abychom vám mohli poskytovat naše služby, pracujeme s vašimi údaji. O tom, jak a v jakém rozsahu je zpracováváme, najdete v dokumentu: Informace o zpracování a ochraně osobních údajů, dokument je dostupný na www.domecek-chomutov.cz

 

Jaké údaje o vás zpracováváme?

 

Jméno, příjmení, adresa, státní občanství, datum narození (dospělý), rodné číslo (dítě)

Tyto údaje zpracováváme o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou podle školského zákona (561/2004 Sb. §28) vedeme jakožto školské zařízení.

E-mail, telefon

Tyto údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby (ověření vašeho věku pro přihlášení na akci, předávání informací o přihlášce atd.)

Zdravotní údaje

Tyto údaje od vás a vašich dětí potřebujeme pro některé typy aktivit (především pobytové tábory). K jejich zpracování potřebujeme váš výslovný souhlas, který si vždy vyžádáme před nástupem na aktivitu. Bez tohoto souhlasu se bohužel není možné aktivit zúčastnit (nebyli bychom schopni Vám/Vašim dětem poskytnout odpovídající zdravotní péči).

Fotografie

 V rámci našich aktivit pořizujeme dokumentační fotografie, které Vám zpřístupňujeme prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracováváme anonymně.

O fotografování Vás vždy budeme informovat tak, abyste se mu mohli případně vyhnout; svou přítomností v prostorech určených k fotografování souhlasíte s jejich zpracováním.

V případě využití fotografií pro další účely (např. propagace SVČ) Vás požádáme o souhlas.