Nařízení Vlády ČR

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14.10.2020 do 1.11.2020 včetně se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že         kroužky neprobíhají minimálně do 1.11.2020. Od pátku 23.10. 2020 je Domeček pro veřejnost zcela uzavřen.

UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY

Z nařízení ministerstva zdravotnictví dochází od pátku 9.10.2020 k uzavření tělocvičny SVČ.

Tímto žádáme nájemce, aby toto nařízení plně respektovali! Děkujeme!

Slovo ředitele Domečku

Vážení rodiče, návštěvníci a příznivci Domečku,

začal nám nový školní rok, ovšem potíže s koronavirem přetrvávají. Velice si vážíme toho, že i přes těžkosti, kterými si všichni procházíme, jste nám zůstali věrní a Domeček je zase plný dětí. Snažili jsme se co možná nejlépe vykompenzovat jarní zavření Domečku slevou na letošní školní rok, více nám legislativa nedovolila.

Jiná situace je v letošním roce, kdy máme v pokynech od MŠMT zadáno, že pokud by znovu došlo k uzavření Domečku vinou koronaviru, bude Vám na základě žádosti vrácena adekvátní část školného.

Naší snahou je vytvořit v Domečku bezpečné prostředí, ale zároveň nechceme děti omezovat více, než je nezbytně nutné. V této souvislosti bych Vás požádal, pokud budou mít Vaše děti příznaky respiračního onemocnění, abyste je neposílali na kroužky.

Zachovejte nám v této zvláštní době nadále svou přízeň a přeji nejenom pevné zdraví, ale i nervy.

 

                                                                                                        Radoslav Malarik                                                                                                               ředitel SVČ Domeček Chomutov

PIDI LIDI KLUB

PIDILIDI KLUB

Technický klub

tk-banner

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ

SBÍRÁME KAŠTANY A ŽALUDY NEJLEPŠÍ SBĚRAČE ČEKÁ ODMĚNA

ATELIER ROMANA KŘELINY

ATELIER ROMANA KŘELINY

ATELIER Romana KŘELINY

PIDI LIDI KLUB

PIDI LIDI KLUB

OD ZÁŘÍ PRO VÁS MÁME VELKOU NOVINU A TO PIDILIDI KLUB PRO RODIČE S DĚTMI :)

PIDILIDI KLUB